leg. ZPAF nr 622
e-mail: pezet.photographer@gmail.com 
www.piotrzablocki.info

Piotr Zabłocki, ur. 1966, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk ekonomicznych. Uczestnik blisko 60 wystaw zbiorowych, autor 6 wystaw indywidualnych, laureat 19 nagród i wyróżnień, od lat systematycznie uczestniczy w znaczących wydarzeniach polskiego świata fotografii artystycznej takich jak Konfrontacje Fotograficzne w Gorzowie, Cyberfoto, Otwarty Festiwal Fotografii Otworkowej. Opublikował szereg fotoreportaży i ilustracji w czasopismach: “Wybrzeże” (1989-90), “Pielgrzym” (1990-92), “Czas Pomorza” (2000-2002). Jest autorem tekstów dotyczących fotografii i problematyki dydaktycznej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1996 r. W tym samym roku podjął pracę Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni (obecnie Zespół Szkół Plastycznych). Ze względu na szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze poligrafii początkowo czynny jako nauczyciel zawodu na dziale wystawiennictwa, w kolejnych latach podejmuje obowiązki nauczyciela technologii informacyjnej, podstaw przedsiębiorczości, a od 2009 również fotografii. Dużą wagę przykłada do działań opartych o wykorzystanie wielokrotnej ekspozycji, stosując zarówno tradycyjne jak i cyfrowe środki rejestracji obrazu. Użycie tradycyjnego czarno-białego materiału negatywowego ujawnia dążenie do prostoty, służącej klarownej prezentacji wizualnych dociekań dotyczących dwóch problemów: nieodwracalności połączenia kolejnych obrazów-sytuacji oraz relacji ogólnej formy porządkującej do bardziej szczegółowej treści. Zastosowana metoda polega zatem na dialektycznej współzależności konturu będącego odzwierciedleniem tego, co ogólne i zarazem zjawia się jako zewnętrzne i obce, oraz wnętrza – prozaicznie oswojonego, wypełnionego zawikłaną a niekiedy chaotyczną zawartością. Zastana sytuacja jest pretekstem do tworzenia opowieści poruszającej zagadnienie nieodwracalnego przemijania, zaś szerszym tłem intelektualnym jest dostrzeganie analogii między sposobem pracy aparatu fotograficznego a poznającym postrzeganiem świata przez umysł ludzki. Analogia staje się pełniejsza po wprowadzeniu do obrazu sylwetek – konturów symbolizujących ogólne formy, wyznaczające granice sensów szczegółowych, detalicznych treści ujmowanych w akcie poznawczym.

 

←POWRÓT DO GALERII