leg. ZPAF nr 623
tel. 58 621 46 85
e-mail: h.wasielke@hot.pl

Halina Wasielke Cieślak – urodziła się 28 kwietnia 1946 r. w Gdyni. W 1965 r. uzyskała dyplom w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. Wiedzę głębiła pod kierunkiem wileńskiego małżeństwa Bolesławy i Edmunda Zdanowskich. Rozpoczęła pracę w pracowni plastycznej Portu Gdyńskiego, a następnie w stworzonej przez siebie pracowni fotograficznej, gdzie pracowała 37 lat. Mimo stałej pracy w Porcie Gdyńskim chciała czegoś więcej, znalazła czas na twórczość artystyczną. W 1967 r. zadebiutowała na Festiwalu Kulturalnym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców uzyskując wyróżnienie. Później nastał okres wytężonej pracy uwieńczonej sukcesami na wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. W latach 70-tych z jej inicjatywy powstało Morskie Towarzystwo Fotograficzne w Gdyni. W tymże okresie odbyło się mnóstwo plenerów i wystaw o ukochanym mieście. W 1984 została członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Warszawie. Po trzyletnim zaliczaniu kolokwiów z fotografii artystycznej i obronie zestawu autorskiego 20 marca 1986 r. otrzymała dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików i tytułu artysty fotografika. Od roku 1968 posiada udokumentowaną działalność twórczą. Należy do koła plastyków im. Wacława Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni, klubu fotografów reklamowych w Gdyni. Brała udział w ponad 180 konkursowych wystawach fotograficznych w kraju i zagranicą, zdobyła 46 nagród, medali i wyróżnień, jest autorką 48 wystaw indywidualnych. Posiada najwyższe odznaczenia krajowe nadane za twórczość w dziedzinie fotografii artystycznej między innymi: medal i dyplom Jana Bułhaka, złoty medal Polskiej Federacji Fotograficznej, medal 150 – lecia Fotografii Polskiej. W 1989 r. za całokształt twórczości marynistycznej przyznano jej nagrodę Ministra Transportu i Żeglugi. W tym samym roku na krajowym Biennale Krajobrazu z okazji 150 – lecia fotografii polskiej otrzymała Grand Prix za fotografie morskie. Uhonorowana odznakami resortowymi: Zasłużony Działacz Kultury 1986r. i złota odznaka Zasłużony Pracownik Morza w 1991r. 2003r. – wydała autorski album Pt. „Gdynia pod żaglami” dedykowany mężowi Mieczysławowi Cieślakowi w pierwszą rocznicę jego śmierci. Album poświęcony jest wielkiej uroczystości zlotu żaglowców świata w Gdyni „Cutty Sark Tall Chips Races”. Publikacje fotografii w albumach zbiorowych: „Słoneczna Gdynia”, „Port Gdynia”, „Ołtarze Papieskie na Pomorzu”, „Rumia Miasto w Pradolinie”. Prace Haliny Wasielke Cieślak znajdują się we wszystkich znaczących wydawnictwach morskich w kraju i na świecie oraz w zbiorach muzealnych. Na „Expo 98” w Lizbonie jej fotogramy dokumentowały polską obecność na morzach i oceanach. Archiwa zawierają ponad 400 000 negatywów i diapozytywów datowanych od 1965 – 2012r.

←POWRÓT DO GALERII