leg. ZPAF nr 432
tel. 58 552 47 52, 606 951 243
e-mail: kjk50@wp.pl

Swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zorganizował w 1965 roku, jeszcze jako uczeń Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Orłowie. Od tego czasu brał udział w około 180 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Plonem udziału w konkursach były liczne medale, dyplomy i nagrody. Prezentował swoje prace na 15 wystawach indywidualnych. Jest autorem fotografii do trzech książek-albumów.
Pracując w latach 70-tych i 80-tych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku, przygotował kilkadziesiąt wystaw, plenerów, konkursów.
Jest honorowym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1975 roku członkiem ZPAF, w którym w latach 80-tych przez dwie kadencje sprawował funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Gdańskiego. Obecnie jest członkiem Okręgowej Komisji Artystycznej ZPAF.
Od 1980 r. posiada tytuł Artist FIAP.
W latach 1990 – 2006 prowadził zajęcia z przedmiotu fotografia artystyczna w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie, kierując równocześnie jedynym w polskim średnim szkolnictwie artystycznym, wydziałem fotografii. Przez 17 lat był komisarzem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Szkół Plastycznych „Twórczość Młodych”. . Przez ponad 20 lat wykładał i prowadził zajęcia na Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku. Obecnie prowadzi sporadycznie wykłady i zajęcia w Sopockich Szkołach Fotografii.
Tworzy w różnych technikach fotograficznych. Od fotomontażu (początki twórczości), po projekty plakatów z lat 70-tych i 80-tych do fotografii dokumentalnej i reportażowej lat 80-tych i 90-tych, czy twórczości w technice gumy arabskiej. Jesienią 2012 r, po wystawie poświęconej cmentarzom Pomorza, ukazał się drukiem album fotograficzny POMORSKIE CMENTARZE, który jest plonem kilku lat współpracy artystycznej z żoną Anną. Obecnie kilka razy do roku wystawia swoje starsze lub najnowsze prace na wystawach zbiorowych.
Za działalność artystyczną, społeczną i dydaktyczną odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi , odznakami Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla Gdańska i Województwa.
W 2012 roku otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

←POWRÓT DO GALERII