leg. ZPAF nr 909
tel. 604 122 600
www.fiebig-diaporama.blogspot.com
www.fiebig-historia.blogspot.com
e-mail:diaporama@seriart.hg.pl

Sławomir Fiebig urodził się 9 stycznia 1953 roku w rodzinie o tradycjach fotograficznych. Pierwszych kilkanaście lat życia spędził w Żerkowie – małym miasteczku w Wielkopolsce. Zaczął fotografować mając 10 lat. Od 1968 roku na stałe mieszka w Gdańsku. Ukończył IX Liceum Ogólnokształcące i Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej. W 1971 roku wykonał pierwsze, ważne w jego dorobku zdjęcia, dokumentujące stoczniowców, niosących w pochodzie pierwszomajowym transparenty dotyczące wydarzeń grudniowych. Podczas studiów zdobywał wiedzę w dziedzinie fotografii podczas zajęć z tej dziedziny dla studentów. W latach 1974, 1975 i 1976 uczestniczył w dwóch kolejnych turach Społecznego Studium Fotografii Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, gdzie wykładowcami byli wybitni twórcy i znawcy fotografii – między innymi: Jan Dłubak, Urszula Czartoryska, Ignacy Płażewski i Włodzimierz Habel. Pod koniec nauki współpracował z redakcją Dziennika Bałtyckiego. W trakcie roku dyplomowego na Politechnice podjął pracę jako fotochemik w zakładzie produkującym pocztówki barwne metodą fotograficzną. Od 1978 roku pracował w Gdańskich Zakładach Chemii Gospodarczej Pollena. Po zarejestrowaniu NSZZ Solidarność, nawiązał współpracę fotograficzną z Biurem Informacji i Propagandy Solidarności (BIPS). Od czerwca 1981 roku pracował w Krajowym Biurze Interwencji NSZZ Solidarność. Dokumentował fotograficznie życie Związku. Jego zdjęcia były publikowane między innymi w Der Spiegel i Flensburger Tageblatt. W okresie stanu wojennego związał życie zawodowe wyłącznie z fotografią. W latach 1982-1989 pracował jako instruktor fotografii w domu kultury. Równolegle od roku 1983 prowadził pracownię fotografii naukowej w Klinice Dermatologicznej. Wykorzystując stworzone pod koniec lat 80-tych możliwości samodzielnej działalności gospodarczej, porzucił zajęcia na etatach i zajął się sitodrukiem użytkowym i artystycznym, co kontynuuje do dzisiaj. Swoje zainteresowania fotograficzne rozwijał dwutorowo. Czasy schyłku PRL-u rzuciły go w wir rejestracji reportażowej, równolegle jednak zajmował się fotografią estetyzującą, szczególnie w technikach specjalnych. Posiadana pracownia sitodrukowa dała mu możliwość przedstawiania zdjęć w postaci serigrafii. Jego fotografie pokazywane były na wielu wystawach fotograficznych. Były też publikowane w wydawnictwach albumowych. Od 1986 roku zajął się tworzeniem diaporam. Prace swoje pokazuje podczas festiwali i pokazów autorskich w kraju i za granicą. W 2005 roku, jego diaporama o stanie wojennym „Zatrzymane zmiany”, prezentowana była podczas gdańskich koncertów Jean Michel Jarre. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, oraz międzynarodowej organizacji diaporamistów AV-Dialog.

←POWRÓT DO GALERII