leg. ZPAF nr 1074
tel. 609 868 557
e-mail: lifeartphoto@interia.eu
skype: woytek747

Urodzony w Koszalinie 1964 r. Pierwsze zainteresowanie fotografią pojawia się w roku 1980. Uczęszcza do Państwowego Ogniska Plastycznego gdzie pod okiem Pana Marka Józkowa poznaje tajniki fotografii analogowej oraz prace w ciemni. W roku 1984 zdaje maturę i otrzymuje dyplom ukończenia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Fotografia i grafika użytkowa staje sie od tej pory głównym polem działań artystycznych i zawodowych. Od 1985 r. jest członkiem Koszlińskiego Towarzystwa Fotograficznego (obecnie BTF) biorąc czynny udział w wystawach, konkursach i plenerach. Pierwsze publikacje wyróżnienia i nagrody jak np. dyplom Edwarda Hartwiga czy nagroda w Konfrontacjach fotograficznych w Gorzowie Wlkp. Były w owym czasie dużą motywacją do dalszej przygody z fotografią. Pod koniec lat 80-tych (1987) autor wyjeżdża do Italii, gdzie po rocznym pobycie osiada na wiele lat w Kanadzie. W 1988 rozpoczyna edukacje uniwersytecką na University of Sherbrooke a nastepnie University of Montreal gdzie w 1992 roku otrzymuje Dyplom wydziału Graphic Design & Visual Communication. Po studiach autor zaczyna czynne zycie zawodowe w dziedzinie fotografii i projektowania graficznego pracujac najpierw w kilku firmach w dziale reklamy (L’Oreal-Canada, Hosteling International Tourism ). Nastepnie prowadzi w Montrealu własną działalność pod szyldem -Life&Art Communication. Poczatek lat 90-tych to także nawiązanie współpracy z Agencjami fotograficznymi Stock Photo jak The Image Bank, Publiphoto, Corbis w Kanadzie i USA dla których wykonuje wiele zdjęć podróżując po Ameryce i Europie. Od 1996r. zostaje też fotografem dwóch czołowych polskich Agencji: East-News oraz Forum z którymi współpracuje po dzień dzisiejszy. W roku 2000 podejmuje pracę jako Photo Manager w filii brytyjskiej firmy Ocean Images Inc. w Miami na Florydzie. Kieruje zespołem fotografów pracujących na pasażerskich statkach Cruise Lines pływających po wszystkich kontynentach. Połączenie pasji fotografii z możliwością podróży po szerokim świecie dało autorowi pole do dalszego rozwoju, szerokich kontaktów osobistych i zawodowych oraz uczestniczenia w wielu ciekawych projektach fotograficznych. Szczególnie profesjonalne warsztaty w Anglii (Southampton) oraz USA (Miami-Florida, St-Louis-Missouri USA), pod okiem wybitnych znawcow tematu pomogły autorowi rozwinąć zainteresowania w dziedzinie fotografii portretowej, która stała się ważną częścią pracy zawodowej. Na przestrzeni lat prowadząc samemu wiele spotkań, warsztatów i wykładów fotograficznych w Polsce i za granicą autor spełnia się także w pracy dydaktycznej. Jest obecnie głównym wykładowcą w Bałtyckiej Szkole Fotografii w Koszalinie. Przez 25-lat działalności w profesji fotograficznej był laureatem konkursów, uczestnikiem wielu wystaw oraz licznych publikacji fotograficznych w Polsce i na świecie.
Motto: W fotografii nie ma rzeczy zwykłych jeśli niezwykle na nie spojrzymy….

←POWRÓT DO GALERII