Statut Związku Polskich Artystów Fotografików

STATUT (pdf do pobrania)