Archiwum: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

 

Zarząd Główny w Warszawie oraz Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Fotografików zaprasza na szkolenie z zakresu zagadnień prawa autorskiego dla fotografów, prowadzone przez dr Ingę Oleksiuk – specjalistę od prawa autorskiego oraz Andrzeja Łojko – dyrektora Biura Prawa Autorskiego ZPAF. Szkolenie odbyło się w dniu 18 grudnia 2013 w sali Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 25 – pod tym adresem mieszczą się również siedziby gdańskich towarzystw fotograficznych. Zależy nam na tym, aby w tym szkoleniu mogła uczestniczyć jak największa liczba osób zajmująca się fotografią. Szkolenie to, ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących, którzy chcieli by się z tą problematyką zapoznać. Szkolenie obejmie tematy z zakresu: – czasu trwania ochrony praw autorskich, – problemu naruszeń praw i środków ochrony, – rodzajów umów na rynku fotograficznym, – opodatkowanie twórców, – problemów związanych z ochroną wizerunku, – przewidywanych zmianom w prawie autorskim w 2014r (na skutek implementacji Dyrektyw UE), – zakresu dozwolonego użytku, – zagadnienia współautorstwa, – droit de suite, – utworów osieroconych, – out off commerce, – działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania (Tabele Stawek Minimalnych) Czas trwania szkolenia – 4 godziny. Wstęp wolny. Szkolenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszam, S. Składanowski Prezes O.G. ZPAF

 


 

 


 

Koledzy z naszego Okręgu; Maciej Kościuszko,Janusz Rydzewski,Stanisław Składanowski, zostali zaproszeni na plener fotograficzno-malarski „Zapis posezonowy”, organizowany przez Romana Timofiejuka w Łebie w dniach 8-11 listopada 2013 r. Poplenerowa wystawa planowana jesienią 2014 r.

 


 

 


 


 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Roman Timofiejuk był uczestnikiem kolejnej edycji pleneru malarsko-fotograficznego „M-jak Morze” w sierpniu 2013r.w Ustce. Na wystawie poplenerowej która jest obecna w Bałtyckim Centrum Kultury w Ustce do 30 września 2013,zaprezentował fotografię pt.”Odloty”,cz-b,formatu 50×60 cm.

 


 

Przedstawione przez Romana Timofiejuka – współczesnego polskiego artystę fotografa oryginalne dzieła sztuki pokazują, jak wielki ładunek emocjonalny może zawierać w sobie jedna krótka ekspozycja. Jego interpretacja otoczenia stara się przywołać romantyczne piękno natury współdzielonej z człowiekiem. Artysta zmusza widza do zadumy nad niecodziennymi zdjęciami codziennej rzeczywistości. On i aparat raczej unikają ludzi, a on sam stara się nie dzielić z nikim subtelnymi wrażeniami ulotnej chwili zaczarowanych miejsc. Fotografie Romana Timofiejuka mieszczą się w konwencji estetyki piękna, wrażliwości na formę i nastrój. I w tym względzie są niezwykle spójne. Miejsce jego prac widzę szczególnie w kontekście fotografii estetyzującej rzeczywistość, chociaż artysta nie upiększa rzeczywistości tylko ją kopiuje. Wyraźnie pociąga go mroczna strona ekspozycji. Fotografie w większości powstawały w magicznych momentach przejścia ze swiatła w cień i mrok. W obrazach artysty widać wieloletnie doświadczenie w pracy w ciemni nad bromowymi odbitkami. Jego fotografie są poezją adresowaną do widza szczególnie wrażliwego na estetykę przestrzeni. Roman Timofiejuk posiadł wielką umiejętność wyszukiwania w przestrzeni pewnych elementów, które stają się katalizatorem powstania w jego wyobraźni obrazu. W jego zwiewnych i tajemniczych zdjęciach ukryta jest strona ekstremalnego piękna. Przy użyciu minimalnych elementów artysta tworzy często kompozycje, które dotykają granic wyobraźni odbiorcy.

kurator wystawy, art.fot. Zbigniew Suliga

 

 


 

 


 

W dniu 6 marca 2013 w naszej siedzibie odbyła się prezentacja książki autorstwa Leszka J. Pękalskiego „KALEJDOSKOP FOTOGRAFII między techniką a sztuką” oraz albumu fotografii autorstwa Anny i Krzysztofa Jakubowskich „POMORSKIE CMENTARZE”. Pierwsza prezentacja tego albumu odbyła się w 12 grudnia 2012 w NCK informacja w załączniku.

 


 

 


 

W piątek dnia 15 marca 2013 w oliwskiej Galerii „Warzywniak” miał miejsce wernisaż wystawy Adama Fleksa „Oliwa. Transcendencje”. Ekspozycja wystawy do 27 marca. Autor uzasadnia powstanie wystawy w sposób następujący – 1-mo: Uważa się za mieszkańca Oliwy w szerokim tych słów rozumieniu; 2-do: zamierza rozpocząć odnowę polskiego tradycyjnego piktorializmu fotograficznego, chociaż w nieco nowocześniejszym wydaniu (technika litowa, podwójna ekspozycja), który praktycznie zanikł po niemiłosiernym jego skrytykowaniu przez Dłubaka i jemu podobnych w latach 50-tych; 3-tio: wzburzyły go onegdaj słowa Adama Mazura o tym, że fotografia analogowa na materiałach srebrowych jest staroświecka i niemodna; jako że z zasady pozostaje w opozycji do większości autorytetów, krytyków w szczególności, to od tej pory wszystkie wystawy indywidualne będzie robił na tradycyjnych barytach.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

Związek Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zaprasza na wystawę fotografii Erazma Wojciecha Felcyna „CREONALE” wernisaż odbędzie się w dniu 1 lutego 2013 r. o godzinie 18.00 w lokalu artystycznym TYGIEL w Gdyni ul. Abrahama 86, wejście od ul. Władysława IV (k. budynku Hossy) Imprezę uświetni mini-recital skrzypcowy sześcioletniej Julii Felcyn Wystawa będzie czynna do 13 marca 2013 r. Sponsorem wystawy jest przedsiębiorstwo CREON.

AUTOR O WYSTAWIE: Artysta poszukujący musi eksperymentować: eksperyment jest jego obowiązkiem i prawem. Jeśli owoce takiego działania trudno przypisać do już uprzednio uznanego wzorca, to często pojawia się problem polegający na braku zrozumienia i akceptacji. Czy będzie tak również w przypadku CREONALI? CREONALE to kolekcja będąca rezultatem daleko idącego przetworzenia realistycznych portretów fotograficznych. Skupiająca uwagę forma plastyczna jest tu dominantą złudną: prezentowany zbiór skierowany jest do świadomego widza i stawia szereg istotnych pytań. Chodzi tu nie tylko o problem granicy między fotografią a grafiką cyfrową. Istotną kwestią jest tu przede wszystkim badanie oceny efektów ataku autora na swoiste sacrum, jakim jest twarz człowieka. Aneksem do wystawy jest prezentacja fragmentu cyklu autoportretów „Szukając siebie samego”. Mieszczą się one w tym samym nurcie myślowym, co CREONALE. Cykl ten można również odebrać jako prowokację stymulującą widza do refleksji nad własną egzystencją.
Erazm W. Felcyn

 

 

 

powrót do wydarzeń