Archiwum: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

 

Zmarł Stefan Figlarowicz

 

Stefan Figlarowicz (1937) w czasie studiów na Politechnice Gdańskiej (1959-62) dokumentował działalność i był członkiem studenckich zespołów „To Tu”, „Bim Bom” i „”Cyrk Rodziny Afanasjeff”. Były to czasy niezwykłego fermentu umysłowego i zapisały się one trwale w historii kultury polskiej.
W latach 1961- 1969 współpracował z Ilustrowanym Magazynem Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka” – najpierw jako fotoreporter, później jako redaktor naczelny i współtwórca zespołu, który odegrał znaczącą rolę w życiu Politechniki. Redakcja „Kroniki” była wówczas znakomitą szkołą fotografii i dziennikarstwa, co zaowocowało m.in. całym szeregiem wystaw na Politechnice Gdańskiej oraz działalnością Gdańsko-Bydgoskiej Studenckiej Grupy Fotograficznej „HOMO”. 
W 1970 r. został przyjęty do ZPAF. Pełnił funkcję Prezesa Okręgu Gdańskiego ZPAF w latach 1974 – 1976 i 1991 – 1997. Był Prezesem Zarządu Głównego ZPAF w kadencji 1976 – 1979.
W okresie 1965 – 1975 jako dziennikarz i fotoreporter współpracował z licznymi czasopismami, były to m.in. miesięcznik „Litery”, dwutygodnik „Pomorze”, miesięcznik „Polska”, tygodnik „Czas”. Przez ponad 18 lat (1990 – 2008) był kierownikiem Gdańskiej Galerii Fotografii ZPAF, która została w 1995 r. przekształcona w Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. W okresie tym był pomysłodawcą, organizatorem i często kuratorem blisko 170 wystaw problemowych, historycznych i artystycznych. Wiele z nich było prawdziwymi odkryciami i wniosło istotny wkład w historię polskiej fotografii. Jego dziełem jest też unikatowy zbiór zgromadzonych w GGF fotografii przedstawiających m.in. życie w powojennym Gdańsku oraz życie na kresach wschodnich II RP. 

Był pomysłodawcą i kierownikiem projektu „Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980 -1990”, który w okresie 2005-2008 zaowocował powstaniem znaczącego zbioru fotografii, dokumentów, wydawnictw, relacji i wywiadów. Jego osobista działalność artystyczna znalazła wyraz w całym szeregu wystaw indywidualnych, były to m.in. „Jeden do jednego” (1979), „Tu się zakochali Mariola z Januszem 1978” (1979), „Tu mieszkam” (1983), „Sufit biega na obcasach – wizualizacje wierszy Mirona Białoszewskiego” (1985), „Obraz słowa” – wizualizacje wierszy Jana Twardowskiego (1985), „Wędrówka po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym” (1988), „Komu ten wiersz jest potrzebny?” – wizualizacje wierszy Mieczysława Czychowskiego (1997), „Powrót Majora” w 40 rocznicę sprowadzenia do Gdańska szczątków mjr H. Sucharskiego (2011).
Był pomysłodawcą, realizatorem, kuratorem wielu ważnych konkursów i wystaw fotograficznych, m.in. były to: ogólnopolski konkurs „Człowiek i Jego miasto” (1969), Konkurs Fotografii Polskiej „Złocisty Jantar”(1974,1979,1983), „Sto plus jeden” – ogólnopolski konkurs z okazji wizyty na Wybrzeżu Jana Pawła II (1987), „Lawina. Co Solidarność dała światu” z okazji X rocznicy powstania NSZZ ”Solidarność” (1990), „Koniec i początek. Gdańsk 1945 – 55” (1997), „Przystanki historii. Sto lat Politechniki w Gdańsku.” (2004), „60 lat mignęło” z okazji jubileuszu Politechniki Gdańskiej (2005), „Solidarność 1980-1990” (2005), „U Maryny Bal 1968” (2008, 2013), „Transatlantyk Batory, powitania 1966, pożegnania 1969” (@013), „ULICA, pierwsza rocznica wyborów” (1990, 2014).
Był autorem bądź współautorem albumów i wydawnictw książkowych, m.in. „Zostań z nami” ( o wizycie Jana Pawła II w Trójmieście, 1988), „Wilno i Wileńszczyzna na [przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury” (1999), „Koniec i początek. Gdańsk 1945-1955” (2000), „Niepokora. Artyści i naukowcy dl Solidarności 1980 – 1990. Ilustrowany katalog zbiorów” (2006).
Niezwykle ważnym elementem całego życia Stefana Figlarowicza była Jego działalność edukacyjna. Rozpoczęła się ona w latach 60-tych XX wieku i trwała nieprzerwanie niemal do ostatnich Jego dni. Będąc osobowością o niezwykłej charyzmie i precyzyjnym umyśle rozpalił zainteresowanie fotografią w sercach niezliczonych setek osób. Nie jest przypadkiem, że kilku fotoreporterów „Kroniki Studenckiej” zostało później członkami ZPAF. Był pomysłodawcą i kierownikiem dwuletniego Studium Fotografii Artystycznej, które funkcjonowało w latach 1974 – 1976 i od 1992 r. działa do chwili obecnej.
Stefan Figlarowicz całe swoje życie poświęcił fotografii i wniósł istotny wkład w jej rozwój w Polsce na przestrzeni ostatniego półwiecza. W uznaniu Jego zasług w 2015 roku został mianowany Członkiem Honorowym ZPAF.


  

Wystawa Leszka J. Pękalskiego „Dawno temu na Podhalu” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2 Wernisaż w czwartek 26 listopada o godz. 18:00, ekspozycja do 17 stycznia 2016 Komisarz wystawy: Jerzy Zegarliński
   

Te zdjęcia liczą sobie blisko 40 lat. W 1977 roku wybrałem się na Podhale, by zebrać materiał do zestawu ZPAF-owskiego – podówczas kandydat do Związku obowiązany był przedstawić 20 zdjęć w formacie wystawowym, stanowiących spójną całość. Wymyśliłem sobie góralszczyznę, ponieważ od dziecka jeździłem w Tatry i pod Tatry, spędziłem także rok w obserwatorium na Kasprowym Wierchu i wydawało mi się, że znam tę ziemię i tych ludzi na tyle dobrze, by móc o nich coś prawdziwego opowiedzieć. Aby jednak mieć świeże spojrzenie, wybrałem się w miejsca, w których nigdy przedtem nie byłem: Dzianisz na tyłach Gubałówki, Jurgów, Rzepiska i Kacwin na Spiszu, tuż pod słowacką granicą, wreszcie Ochotnica w Gorcach. Przygoda! Wędrowałem, spotykałem ludzi, rejestrowałem to, co udało mi się zobaczyć i czego doświadczyć. Miałem chyba sporo szczęścia, bo zebrany w stosunkowo krótkim czasie materiał wystarczył, bym dostał się w 1978 roku do ZPAF, a także z blisko 300 zdjęć stworzyłem album „Wnukowie Sabały”, do dziś nie wydany, istniejący tylko w jednym egzemplarzu. To było rzeczywiście dawno temu i nie sądziłem, że przyjdzie mi jeszcze do tych fotografii powracać. W 2005 roku zostałem jednak zaproszony do uczestnictwa w odbywającym się w Lille festiwalu „Transphotographiques”, ze wskazaniem właśnie na te zdjęcia – musiałem więc, volens nolens, wrócić do starych negatywów i – jak to zwykle w takich wypadkach bywa, przeglądając stykówki dopatrzyłem się kilku fotografii, które uprzednio przegapiłem. Oczywiście włączyłem je do obecnej ekspozycji. To, co pokazuję w Państwowej Galerii Sztuki, to jest ten sam zestaw, który był prezentowany na „Transphotographiques” – składa się z 50 zdjęć, bo tyle miejsca przeznaczyli mi Francuzi. Dla celów obecnej wystawy, ponieważ tu miejsca mam więcej, dodałem jeszcze 7 plansz – reportaż z wesela w Dzianiszu. Selekcja, jak zwykle, nie była łatwa. Niektóre prace były już przedtem prezentowane przy różnych okazjach, inne pokazuję po raz pierwszy. Marzy mi się powrót do tych miejsc i konfrontacja tamtych obrazów z dzisiejszą rzeczywistością, zapewne bardzo już inną. Siła i nostalgia fotografii…


Członkowie Okręgu Gdańskiego; Maciej Kościuszko, Stanisław Składanowski, Roman Timofiejuk uczestniczyli w dniach 12-15.11.2015 na plenerze fotograficznym w Ustce, pn.”Ustka -zapis posezonowy 2015″.


 

 


 

Zapraszam serdecznie na moją wystawę w Bibliotece na Zaspie w Gdańsku, ul.Pilotów 3

Wernisaż w środę 4 listopada o godz. 17 

Eugeniusz Nurzyński


 

INWAZJA W MINISTERSTWIE
W Ministerstwie Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej ma miejsce kolejna edycja wystawy Erazma W. Felcyna „INWAZJA – subiektywny portret śmieci”. Ekspozycja potrwa do końca 2015 r. Wystawie towarzyszy katalog-album będący dziełem Wydawnictwa „KAMERA” z Kołobrzegu. W Polsce „INWAZJA” była już wielokrotnie pokazywana, obejrzało ją łącznie ponad 40 000 osób.
 

 

Oświadczenie artysty.
Prezentowane fotografie należą do serii „Obraz polski”, którą kontynuuję od pewnego czasu. Używając w aparacie czarno-białej błony cyfrowej odkrywam na nowo znaczenie otaczającego mnie krajobrazu i odczuwam jego silne oddziaływanie na moją osobowość. W zapisie czarno-białym, okolice polskiego wybrzeża nabierają dziwnego odrealnionego znaczenia, przedstawiają sobą inny magiczny świat równoległej rzeczywistości. W tym świecie pozbawionym kolorów wszystko może się wydarzyć. Czarno-biały sposób fotografowania skupia na istotnych i charakterystycznych elementach krajobrazu. Nazywając cykl zdjęć „Obraz polski ”, mam na myśli przymiotnik i rzeczownik. Ponieważ zdjęciami opisana jest Polska ale też moje fotografie opisują charakterystyczne krajobrazy polskie. Napotkane w plenerach obrazy w czerni i bieli mają w sobie niezwykłe piękno, dlatego też stają się dla mnie wyjątkowo atrakcyjne. Staram się wyszukiwać w plenerach tematy czyste i ascetyczne które dają odbiorcy możliwość interpretacji moich fotografii plenerowych.
Roman Timofiejuk

Romana Timofiejuka fascynacje morzem
,,Obraz polski”, to tytuł cyklu fotogramów zaprezentowanych mi do ich formalnej i merytorycznej oceny przez ich autora Romana Timofiejuka. Po przejrzeniu tego materiału, składającego się z kilkudziesięciu czarno-białych obrazów fotograficznych, zobaczyłem nietuzinkowe, wyrafinowane piękno naszego bałtyckiego morza oczami zafascynowanego nim artysty. W swoim autorskim oświadczeniu na temat tej z wielu względów interesującej serii zdjęć napisał, że realizował ją od pewnego czasu i dalej prowadzi prace nad jej rozbudową. Dalej mówi o swojej postawie poszukiwacza skupionego na istotnych elementach krajobrazu.
Te konstatacje Romana Timofiejuka są zgodne również z moją oceną piękna, urody, uroku tych fotografowanych przez niego miejsc. Sądzę , że artysta zapewne zrealizował jeszcze wiele ujęć nadbałtyckich plaż, ale wybrał te dla siebie najważniejsze i nie popełnił błędu. Nie przegadał tego zbioru. Świadomie określił w nim swoją postawę twórczą. Zobaczył i pokazał, znalazł na to sposób co dla wielu jest nieuchwytne a co stanowi o sensie i treści tych prac, zawartych w tytule ,,Obrazów polskich”.
Cykl otwiera symboliczne zdjęcie-podzielonej poziomo na dwie równe części przestrzeni morza. Przy całym jego pięknie pokazanych struktur falującej wody i powietrznego nad nią nieboskłonu, odbieramy ten obraz, mimo czarno-białej fotograficznej konwencji-jako naszą biało-czerwoną narodową flagę. Proste ujęcie, ale jak znaczące dla nas Polaków.
Dalsze fotogramy komponowane są również na wyrazistych podziałach wnętrza kadru. Te istotne decyzje w ustawianiu kompozycji Roman Timofiejuk realizuje w swoisty sposób-dynamizując zjawisko fotografowanego pleneru. Podbudowując jego dynamikę i ekspresję odpowiednim kadrowaniem porządkującym poszczególne strefy środowiska materialnego i znaczeniowe konteksty zdjęcia (to dotyczy wszystkiego czego nie widzimy w obrazie włącznie z jego twórcą). Robi wybory godne mistrzów polskiego pejzażu fotograficznego. Każde z tych pejzażowych ujęć, czyta się, ogląda w całym zróżnicowaniu tonalności i strukturalności dążącej do harmonijnej całości. Ten czarno, srebrzysto, biały świat, czasami niepokojący, nastrojowy, na pozór lapidarny-odkrywa przed nami naturę polskiego nadmorskiego pejzażu. Zróżnicowanego nie tylko w swoich nostalgicznych odmiennościach, wyciszeniach pulsującego od wiecznie Bałtyku.
Sądzę, że fotografowanie morza przez Timofiejuka to nie tylko wysublimowana sztuka, formalnych, artystycznych procedur posługiwania się aparatem-to także rodzaj symbiozy i zauroczenie tym również urozmaiconym w formy architektoniczne akwenem. Bogactwo znaczeniowe, treści, dotyczące polskości tego terenu jest niezaprzeczalne. Czekam na następne obrazy z tego cyklu.
dr Marian Panek Częstochowa

 

 


 

 


 

 


 

W wydarzeniu wakacyjnym pt. „3X FOTOGRAFIA”, 4.07.2015r. zorganizowanym przez komisarza imprezy Zbigniewa Suligę i Słupski Ośrodek Kultury wziął udział Roman Timofiejuk który zaprezentował wystawę „GENOTYP” w formie multimedialnej prezentacji.

Na zamku w Bytowie do 30 września 2015 r. czynna jest wystawa NEKROPOLIE POMORZA autorstwa Anny i Krzysztofa Jakubowskich. 

SŁOŃCE – SÓL – SREBRO

WŁODEK WITEK

Autor pokazywał swoje prace fotograficzne w Gdańsku od 1975 roku jako słuchacz pierwszego Społecznego Studium Fotografii ZPAF GTPS. Po latach studiów w Poznaniu i Londynie, i emigracji do Norwegii prace sopocianina Włodka Witka można było zobaczyć w Gdańskiej Galerii Fotografii w 1998 roku na wystawie „Wnętrza Natury”, wykonanych w tradycyjnej technice barytowej. Na kolejna wystawę w roku 2004 autor wybrał już technikę szlachetną pokazując „Dziennik Suggena” z tekstem ilustrowanym cyjanotypami. Tematem była historia psa polarnego, który towarzyszył F.Nansenowi w jego ryzykownym ataku na biegun północny 1893-95. W 2010 autor zaczął używać stuletnich, wielkoformatowych aparatów z drewna i uprawiać najbardziej archaiczne techniki fotografii na papierze: kalotypie oraz technikę chromianowo-srebrową. W 2015 roku fotografie W.Witka w tych technikach będzie można ujrzeć na wystawach zbiorowych w Rumunii, Lotwie, Islandii i USA. W gdańskim Muzeum Archeologicznym pokazuje przekrój twórczości z ostatnich 5 lat zagłębiając się w zapomniane techniki z samego początku tego medium. Autor tłumaczy to związkiem z reakcją na załamanie się tradycyjnej formy fotografii ale też z jego pracą zawodową jako konserwatora papieru i fotografii w Bibliotece Narodowej Norwegii. Fascynacja ręcznie uczulanego papieru, obcowanie z podstawowymi, pierwotnymi materiałami fotografii daje autorowi głębszą satysfakcję, mimo niewielkiej ilości owoców frustrującej i czasochłonnej twórczości. Prace tu pokazane zaczęły powstawać w 2010 roku i są powrotem do podstaw medium ale też widzenia świata na nowo poprzez filtry prostych materiałów w ich skomplikowanych mutacjach, które można przeżywać empirycznie. Postrzeganie dzisiejszości w ten sposób odsłania ignorowane przez kalotypie dużej części naszej wizualnej obecności. Przez długie czasy naświetlania ludzie, ruchome elementy, kolory i chmury są zamazane lub całkiem niewidoczne. Zdjęcia takie są pozbawione czegoś zwykłego ale nie są puste, może właśnie pomagają dostrzec trwałość tego co zwykle jest tylko tłem dla zwiewnego, kolorowego zgiełku dnia. Słońce, Sól i Srebro to podstawowe czynniki powstającej na papierze fotografii.

Włodek Witek

Oslo-Gdańsk, maj 2015

 

 


 

 


 


 

Borys Czonkow: „EROSion”

Wieloletni mieszkaniec Gdańska, obecnie mieszkający w Bułgarii, artysta fotografik Borys Czonkow zaprasza na swoją najnowszą wystawę.

BORYS CZONKOW – wystawy autorskie

GALAPAGOS –WYSPY ZACZAROWANE • czerwiec 1988 – sala wystawowa „Tomebamba” przy hotelu Eldorado, Cuenca, Ekwador • wrzesień 1988 – Dom Prasy w Gdańsku, Polska • styczeń 1989 – Press Club w Gdyni, Polska • wrzesień 1990 – Klub Dziennikarza w Warnie, Bułgaria PORTRETY KOBIECE B&W • wrzesień 1994- Klub Aktora w Gdańsku, Polska TAJEMNICE ZŁOTYCH DZIEWCZĄT • sierpień 1995 – Klub Aktora w Gdańsku, Polska • wrzesień 1995 – Galeria Sztuki Współczesnej w Warnie, Bułgaria ( obecnie Galeria Graffiti) • sierpień 1997 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria • wrzesień 1997 – Fashion Cafe Wizaż Żeni Kałkandżiewej w Sofii FOTOGRAFIA ILUSTROWANA KOLOREM • luty 1995 – Klub Aktora w Gdańsku, Polska • wrzesień-październik 1996 10-ta Fotografia przetworzona – Miejska Galeria Sztuki w Warnie, Bułgaria KOBIECE PORTRETY • sierpień 1998 – Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • wrzesień 1998- Foto Wakacje w Primorsku, Bułgaria • październik 1998 – Galeria Eterna w Warnie, Bułgaria MIŁOŚĆ JEST SZALEŃSTWEM • sierpień 1999 – Galeria Centrum Prasowego przy Centrum Festiwalowym w Warnie, Bułgaria • czerwiec 2000- Zoom Cafe w Gdyni, Polska GDAŃSK 1001 NOCY • lipiec 2000 –Klub Kaszubski WESTWIN w Gdańsku, Polska • wrzesień 2000- Foto Wakacje w Słonecznym Brzegu, Bułgaria • październik 2000- Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • listopad 2000 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria • listopad 2000 – kuluary Urzędu Miasta Szumen, Bułgaria • marzec 2001- Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Polska • maj 2001 – Galeria Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska MUZY • czerwiec 2001 – Galeria Polskiego Klubu Fotograficznego w Warszawie, Polska • lipiec 2001 – Galeria Katolicki „Civitas Christiana” w Gdańsku, Polska • sierpień 2001 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria • październik 2001 – Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • czerwiec 2003 – STODOŁA 2003 w Przasnyszu, Polska SMUTNE KSIĘŻNE • lipiec 2003- Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”, Galeria Mariacka w Gdańsku, Polska • sierpień 2003 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria ( Festiwal „Miłość jest szaleństwem”) • październik 2003 – Galeria „ACTIV” w Warnie, Bułgaria • styczeń 2004 – Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • maj 2005 – Galeria „U Michała”, ul. Freta w Warszawie, Polska WARSZAWA I TRZY PARY OCZU ( z udziałem Angeła Nenowa i Albeny Simeonowej) • 2004-2005 Centrum Festiwalowe w Warnie, w Szumen, w Dobricz, Bułgaria – pod patronatem Konsula Generalnego RP w Warnie BUŁGARSKIE KLIMATY • 2006 – Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Polska • 2007 – Muzyczny Klub Jachtowy w Warszawie, Polska ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA AKTU • luty 2007 – Bułgarski Instytut Kultury w Budapeszcie, Węgry • luty 2008 – Bułgarski Instytut Kultury w Berlinie, Niemcy ( z udziałem Angeła Nenowa i Simeona Todorowa) ARCHITEKTURA GDAŃSKA, TORUNIA, WROCŁAWIA, WARSZAWY • czerwiec 2012 – Galeria 10 – miesiąc fotografii – Warna, Bułgaria UDZIAŁ W WYSTAWACH POD EGIDĄ FIAP Fotosalon warneński Fotosalon sofijski – srebrny medal 32-nd ROC International Photo Salon Taipei’98 NOVA F’99 Intern.Salon of Art Photo, Novi Beograd, Jugosławia – dyplom The 10th Macau Intern.salon of Photography – Macau, Azja 1999 Inetrnational Fotosalon “The Golden -2000”, Naested, Dania Salao Internacional Jaunence de Arte Fotografica – Jau 2000, Brazylia 28th Zagreb International Salon -2000, Chorwacja The 37 Korea International Salon of Photography – Seul, Korea Fotografia w museum -Internacional de Fotografia (MIF) Cerdanyola del Valles, Catalunia, Hiszpania GALAPAGOS –WYSPY ZACZAROWANE • czerwiec 1988 – sala wystawowa „Tomebamba” przy hotelu Eldorado, Cuenca, Ekwador • wrzesień 1988 – Dom Prasy w Gdańsku, Polska • styczeń 1989 – Press Club w Gdyni, Polska • wrzesień 1990 – Klub Dziennikarza w Warnie, Bułgaria PORTRETY KOBIECE B&W • wrzesień 1994- Klub Aktora w Gdańsku, Polska TAJEMNICE ZŁOTYCH DZIEWCZĄT • sierpień 1995 – Klub Aktora w Gdańsku, Polska • wrzesień 1995 – Galeria Sztuki Współczesnej w Warnie, Bułgaria ( obecnie Galeria Graffiti) • sierpień 1997 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria • wrzesień 1997 – Fashion Cafe Wizaż Żeni Kałkandżiewej w Sofii FOTOGRAFIA ILUSTROWANA KOLOREM • luty 1995 – Klub Aktora w Gdańsku, Polska • wrzesień-październik 1996 10-ta Fotografia przetworzona – Miejska Galeria Sztuki w Warnie, Bułgaria KOBIECE PORTRETY • sierpień 1998 – Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • wrzesień 1998- Foto Wakacje w Primorsku, Bułgaria • październik 1998 – Galeria Eterna w Warnie, Bułgaria MIŁOŚĆ JEST SZALEŃSTWEM • sierpień 1999 – Galeria Centrum Prasowego przy Centrum Festiwalowym w Warnie, Bułgaria • czerwiec 2000- Zoom Cafe w Gdyni, Polska GDAŃSK 1001 NOCY • lipiec 2000 –Klub Kaszubski WESTWIN w Gdańsku, Polska • wrzesień 2000- Foto Wakacje w Słonecznym Brzegu, Bułgaria • październik 2000- Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • listopad 2000 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria • listopad 2000 – kuluary Urzędu Miasta Szumen, Bułgaria • marzec 2001- Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Polska • maj 2001 – Galeria Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska MUZY • czerwiec 2001 – Galeria Polskiego Klubu Fotograficznego w Warszawie, Polska • lipiec 2001 – Galeria Katolicki „Civitas Christiana” w Gdańsku, Polska • sierpień 2001 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria • październik 2001 – Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • czerwiec 2003 – STODOŁA 2003 w Przasnyszu, Polska SMUTNE KSIĘŻNE • lipiec 2003- Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”, Galeria Mariacka w Gdańsku, Polska • sierpień 2003 – Centrum Festiwalowe w Warnie, Bułgaria ( Festiwal „Miłość jest szaleństwem”) • październik 2003 – Galeria „ACTIV” w Warnie, Bułgaria • styczeń 2004 – Polski Instytut Kultury w Sofii, Bułgaria • maj 2005 – Galeria „U Michała”, ul. Freta w Warszawie, Polska WARSZAWA I TRZY PARY OCZU ( z udziałem Angeła Nenowa i Albeny Simeonowej) • 2004-2005 Centrum Festiwalowe w Warnie, w Szumen, w Dobricz, Bułgaria – pod patronatem Konsula Generalnego RP w Warnie BUŁGARSKIE KLIMATY • 2006 – Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Polska • 2007 – Muzyczny Klub Jachtowy w Warszawie, Polska ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA AKTU • luty 2007 – Bułgarski Instytut Kultury w Budapeszcie, Węgry • luty 2008 – Bułgarski Instytut Kultury w Berlinie, Niemcy ( z udziałem Angeła Nenowa i Simeona Todorowa) ARCHITEKTURA GDAŃSKA, TORUNIA, WROCŁAWIA, WARSZAWY • czerwiec 2012 – Galeria 10 – miesiąc fotografii – Warna, Bułgaria UDZIAŁ W WYSTAWACH POD EGIDĄ FIAP Fotosalon warneński Fotosalon sofijski – srebrny medal 32-nd ROC International Photo Salon Taipei’98 NOVA F’99 Intern.Salon of Art Photo, Novi Beograd, Jugosławia – dyplom The 10th Macau Intern.salon of Photography – Macau, Azja 1999 Inetrnational Fotosalon “The Golden -2000”, Naested, Dania Salao Internacional Jaunence de Arte Fotografica – Jau 2000, Brazylia 28th Zagreb International Salon -2000, Chorwacja The 37 Korea International Salon of Photography – Seul, Korea Fotografia w museum -Internacional de Fotografia (MIF) Cerdanyola del Valles, Catalunia, Hiszpania

 

 


 

Erazm W. Felcyn : „Rosarium”

W pięknych salach Starego Browaru w Kościerzynie otwarto 31 maja 2015 r., wystawę Erazma W. Felcyna zatytułowaną „Rosarium”. W trakcie wernisażu dyrektor Kościerskiego Domu Kultury p. Jan Dittrich przypomniał sylwetkę niedawno zmarłego naszego kolegi i przyjaciela Marka Mazura.

O KOLEKCJI „ROSARIUM”

Świat wcale nie jest taki, jakim go widzimy – osiągnięcia współczesnej wiedzy dostarczają na to twierdzenie niepodważalnych dowodów. Ludzkie oko jest w stanie widzieć jedynie małą cząstkę tego, co nas otacza. Zanurzeni w nieuchwytnej naszym zmysłom i przyrządom czarnej materii ciągle więcej nie wiemy, niż wiemy. Imperatyw badania mikro- i makro-kosmosu stale granice wiedzy/niewiedzy przesuwa odsłaniając coraz to nowe obszary eksploracji naukowej. Badanie świata jest istotnym elementem łączącym artystów i naukowców; obie grupy jednak operują coraz bardziej elitarnymi językami, a więc trudno dostępnymi dla ogółu. W klimacie takiego, siłą rzeczy bardzo skrótowo przedstawionego myślenia, powstała kolekcja „Rosarium”. Stanowi ona opowieść o różach widzianych inaczej, w innym spektrum, w innej skali, z wykorzystaniem odmiennej optyki – jest próbą wniknięcia w specyficzny „różany” mikrokosmos w sposób ludzkiemu oku niedostępny. Ukazuje świat alternatywny, podlegający jednak uniwersalnym prawom życia, w którym funkcjonują procesy starzenia, śmierci i kontynuacji. Kolekcja powstała na bazie zdjęć cyfrowych, które zostały poddane komputerowemu przetworzeniu. Lokuje to ją w mało dotąd spenetrowanym obszarze leżącym pomiędzy czystą fotografią a grafiką cyfrową. Nadal jednak prezentowane prace przynależą do fotografii: każde zdjęcie przecież jest jedynie odwzorowaniem rzeczywistości, a różnice pomiędzy fotografią dokumentalną a tym, co tu prezentuję, polegają w istocie jedynie na stopniu i rodzaju przetworzenia. Realizacja projektu „Rosarium” obfitowała w niezliczone przygody plastyczne i towarzyszyły jej nieprzeciętne emocje. Eksperymentowałem w poczuciu całkowitej wolności ograniczonej jedynie uwarunkowaniami technicznymi i własną wyobraźnią. Nie było to przecież jednak działanie w intelektualnej próżni: moje myślenie zostało ukształtowane przez efekty pracy całej rzeszy wybitnych twórców. Przywołam tu tylko dwóch z nich. Pierwszy to Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) – ze względu na podjętą tematykę, niezwykłą kreatywność i odwagę twórczą. Druga postać to Stasys Eidrigevicius, którego „Twarze” ciągle na mnie spoglądają z niezrównaną siłą.
Erazm W. Felcyn

 


 

Wystawa fotograficzna “Obiektywem Mistrza Kazimierza Lelewicza”
Kazimierz Lelewicz (1896 Lubartów -1986 Gdańsk), fotografik, wywodził się z „wileńskiej szkoły”, był uczniem Jana Kuruszy-Worobiewa portrecisty, Ferdynanda Ruszczyca malarza i Jana Bułhaka fotografika. Współzałożyciel i pierwszy prezes Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego powstałego w 1947 roku, kierował Studium Fotografiki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (1948-1970). Jego prace cechuje precyzja utrwalania obrazu z dobrze wystudiowaną kompozycją charakterystyczna dla fotografii reportażowej, ale także odmienność spojrzenia wyrażona stosowaniem oryginalnych kątów fotografowania i zbliżeń, a nadto wszystko wysmakowana i niepowtarzalna nastrojowość, na przykład pejzażu. Głównym celem wystawy jest pokazanie nieprzemijającego piękna zamku, utrwalonego w niezwykłych, bardzo nastrojowych ujęciach fotograficznych. Na wystawę przygotowano 64 czarno-białe fotografie zamku malborskiego wykonane przez artystę fotografika profesora Kazimierza Lelewicza w pierwszych kilkunastu latach powojennej historii zamku malborskiego.  

 


 

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27 maja odszedł na zawsze nasz kolega i Przyjaciel a także wielki artysta, Marek Mazur – konstruktor nietypowych i unikatowych aparatów fotograficznych. Dzięki swojej pasji i nieskończonej pomysłowości w tworzeniu unikalnych aparatów fotograficznych, był artystą znanym nie tylko w kraju ale też na całym świecie. W ostatnim czasie pracował nad ukończeniem aparatu w całości wykonanego z drewna, do którego wcześniej skonstruował obiektyw z bursztynową soczewką. Odszedł człowiek o niezwykłych zdolnościach artystycznych, wyjątkowo ciepłym i przyjaznym usposobieniu do ludzi, a także ogromnej pasji do fotografii. Jego odejście jest niepowetowaną stratą, dla całego środowiska osób związanych z fotografią a także kultury Gdańska. Cześć jego pamięci.

 

 


 

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA KRZYSZTOFA KAMIŃSKIEGO

Nasz kolega, Krzysztof Kamiński, obchodzi w bieżącym roku jubileusz 55.-lecia działalności twórczej, udokumentowanej katalogami wystaw krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczył od roku 1960 włącznie. W 1960 roku rozpoczął także aktywną działalność społeczną w upowszechnianiu sztuki fotograficznej. Z okazji tego jubileuszu Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, przyznał Krzysztofowi Kamińskiemu Nagrodę specjalną wraz z Dyplomem. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Nagrodę i Dyplom Krzysztof Kamiński otrzymał z rąk Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego..
W imieniu zarządu OG ZPAF i wszystkich naszych członków, składamy koledze Krzysztofowi Kamińskiemu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu

 

 


 

Na zaproszenie szczecińskiej Grupy Twórczej KONTUR, udział we wspólnej wystawie wziął Roman Timofiejuk. Wystawa pt. „A może…morze”, której otwarcie odbyło się 25 kwietna 2015r, będzie czynna do 20 maja 2015r, w sali wystawowej Słupskiego Ośrodka Kultury.

 

 


 

Zapraszam na wernisaż swoich serigrafii, które będą wystawione w Zielonej Galerii Biblioteki na Suchaninie. Wernisaż odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 18:00. Wystawę będzie można obejrzeć do dnia 19 maja 2015 roku. Biblioteka znajduje się na Suchaninie przy ul. Paderewskiego 11(filia nr 50 WiMBP).

Sławomir Fiebig

 

 


 

„Obecność” – wystawa Witolda Węgrzyna w pilskiej Galerii Muzeum Staszica Galeria Muzeum S. Staszica, ul. Browarna 18, Piła Wernisaż w piątek 17 kwietnia o godz. 18:00, ekspozycja do 12 maja 2015.

W Galerii przy Muzeum Okręgowym w Pile otwarto (17 kwietnia 2015 r.) wystawę Witolda Węgrzyna „OBECNOŚĆ”. Na wernisażu pojawiło się mnóstwo osób – i nie był to tłum przypadkowy. Prowadzone w sympatycznej atmosferze gorące dyskusje o fotografii, sztuce i życiu trwały niemal do północy. Galeria w Pile jest prowadzona od ponad 10 lat przez wybitnego fotografika Wojtka Beszterdę i cieszy się znakomitym dorobkiem. (EWF) Kurator galerii: Wojciech Beszterda

„Fotografię traktuję jako pogranicze mediów i dyscyplin artystycznych, pole eksperymentów i poszukiwań własnej stylistyki, własnego „osobnego” języka, poszukiwań odpowiedzi na tematy uniwersalne i podstawowe.”

Witold Węgrzyn

 

 


Zapraszamy na wernisaż wystawy autorskiej naszego kolegi Zenona Miroty pt. „Stocznia według Zenona Miroty”, Wystawa jako wydarzenie inaugurujące cykl wystaw czasowych w przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności. Zapraszamy w sobotę, 28 marca, godz. 12 w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności. Prezentowane na wystawie fotografie pochodzą ze zbiorów ECS oraz archiwum artysty.

 


Zapraszam na otwarcie mojej wystawy fotograficznej „GENOTYP” która za pomocą prac artystycznych opowiada o tym co znalazłem w ziemskich kamieniach Wystawa zostanie w nowatorski sposób zaprezentowana wyłącznie multimedialnie. Czas trwania wystawy ok. 2 godz. 18.03.2015r, godz.18, klub MW „Riwiera” Gdynia.

Roman Timofiejuk

 

 


 

W dniu 14 lutego 2015 o 15.12 wykonywałem czarno-białe zdjęcia Słońca podczas silnej mgły nad morzem w okolicach Ustki.

FOTO NR 1

Po dokładnej analizie fotografii nr 1 wykadrowałem zbliżenie samego krążka i zauważyłem plamki na tarczy słonecznej (w pierwszej chwili pomyślałem o zabrudzonej matrycy).

FOTO NR 2

Ze strony www.solarHam.com skopiowałem fotografię wykonaną w dniu 14 lutego o 15.30 przez Solar Dynamics Observatory umieszczonego 36000 km od Ziemi.

FOTO NR 3

Okazało się, że praktycznie w tym samym czasie Ja i SDO sfotografowaliśmy tarczę słoneczną na której widoczne są gigantyczne plamy (nr 2282) o wielkości 1000 Ziem. Różnice w położeniu plam na zdjęciach wynikają z różnego kąta i miejsca podczas fotografowania.
Wniosek który z tego wydarzenia wynika: oglądajmy dokładnie swoje fotografie.
Roman Timofiejuk

 


 


 

powrót do wydarzeń